Vad innebär BF9K för Stockholm Byggkoncepts samarbetspartners?

Stockholm Byggkoncept arbetar aktivt med att ständigt förbättra sitt kvalité och miljöarbete. Bolaget är certifierade enligt högsta branschstandard genom BF9K som är ett lednings- och produkt¬certifierings¬system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

BF9K innbär att Stockholm Byggkoncept lever upp till följande:

– Krav på att man följer branschanpassade certifieringsregler
– Krav på egenkontroll i projekten
– Krav på utbildning
– Krav på rutiner i projekten
– Krav på administrativa rutiner.