Vi projekterar i alla typer av byggnader!

Vi hjälper dig, inget projekt är för stort

Vision och affärsidé

Vår vision är att vara Stockholms ledande entreprenadbolag med fokus inom ROT och byggservice. Vår affärsidé bygger på att erbjuda värdehöjande byggtjänster genom vilka våra kunder och samarbetspartner får uppleva en engagerad byggpartner med brett kunnande vilket leder till värdetillväxt för företag och intressenter inom målgruppen samt nära och långsiktiga relationer med stabila aktörer inom branschen.

Oavsett vilket uppdrag vi utför är det främst relationer vi bygger. Stockholm Byggkoncept AB strävar alltid efter att erbjuda vår omgivning en engagerad byggpartner med brett kunnande vilket leder till:

• värdetillväxt för företag och intressenter inom målgruppen.
• nära och långsiktiga relationer med stabila aktörer inom branschen.
• ett stärkt förtroende för oss som bolag baserat på resultat och värdetillväxt.
• att våra medarbetare tillåts utforska sin kreativitet och passion för hantverksyrket och därigenom upplever stimulans och personlig utveckling.

Våra värdeord

Stockholm Byggkoncept värdeord symboliserar hur vi förhåller oss till omgivningen. Värderingarna ligger till grund för hur vi agerar, prioriterar och fattar beslut.

FÖREBYGGANDE – ENKLA – ENGAGERADE
• Förebyggande – Stockholm Byggkoncept är initiativtagande och föregår problem genom kreativa lösningar.
• Enkla – Stockholm Byggkoncept gör samarbeten enkla genom närvaro och tydlig kommunikation.
• Engagerade – Stockholm Byggkoncept är lyhörda mot omgivningens intressen genom aktiv samverkan och med ambitionen att bygga långsiktiga relationer.

Hur vi uppfattas

Så här vill vi att nuvarande och framtida medarbetare ska uppleva hur det är att arbeta hos oss:
• Vi erbjuder ett engagerat ledarskap som bygger på aktiv coaching och delegering av ansvar.
• Vi leder inte med instruktioner, istället vill vi skapa förutsättningar som ger våra medarbetare möjlighet att utveckla sina kompetenser genom eget ansvar och stimulerande projekt.
• Våra medarbetare ska uppmuntras till ett självständigt, affärsmässigt tänkande och på egna initiativ utveckla och förverkliga goda idéer.
• Vi bryr oss om, vi ställer krav på och stöttar varandra.
• Bolaget för jaget!