Bolagsrevision

Bolagsrevision

Fortsatt certifierade enligt kvalitetssystemet BF9K, detta efter en genomgående bolagsrevision tillsammans med certifieringsorganet DNV. BF9K kan liknas vid en ISO-certifiering för byggföretag och är viktigt för Stockholm Byggkoncept i vårt fortsatta kvalitet och miljöarbete.

Vad innebär BF9K för Stockholm Byggkoncepts samarbetspartners?

BF9K innbär att Stockholm Byggkoncept lever upp till följande:

– Krav på att man följer branschanpassade certifieringsregler
– Krav på egenkontroll i projekten
– Krav på utbildning
– Krav på rutiner i projekten
– Krav på administrativa rutiner.

Bläddra bland fler nyheter