Totalentreprenad

HSB Brf Ängen

Projektets detaljer

  • Haninge
  • 5 månader
  • Maj 2017
  • September 2017
  • HSB Brf Vita Husen
  • 3.000.000

Projektfiler

HSB Brf Vita Husen

Maj 2017 startade vi måleriarbete och bygg av samtliga 160 balkonger och träytor i föreningen. Byggställningar med väderskydd samt skylift har använts. Byte av överliggare på balkonger och staket. Ommålning av fasadgavlar.

Relaterade projekt

Renovering Junibacken

Entreprenadform: Underentreprenör # Tidsperiod: Feb 2018 – Dec 2018 # Beställare: SBG byggen # Storlek: 1.200.000 #

KV Dykaren

Entreprenadform: Stomkompleteringsentreprenad # Tidsperiod: Jan 2017 – Jun 2018 # Beställare: PQ Projektledning # Storlek: 21.150.000 #

Östermalmsgatan 87

Entreprenadform: Generalentreprenad # Tidsperiod: Jan 2018 - Mar 2018 # Beställare: Vasakronan # Kontraktsumma: 1.200.000

Adelis

Entreprenadform: Utförandeentreprenad # Tidsperiod: Jun 2018 – Sep 2019 # Beställare: Vasakronan # Storlek: 2.100.000 #

HSB Brf Ängen

Entreprenadform: Totalentreprenad # Tidsperiod: Maj 2017 - Sept 2017 # Beställare: HSB Brf Ängen # Storlek: 1.200.000 #