Utförandeentreprenad

Fregatten 9, 15

Projektets detaljer

  • Lidingö
  • 4 månader
  • Augusti 2017
  • November 2017
  • Heba fastigheter
  • 3.000.000

Projektfiler

Fregatten 9, 15 Lidingö

Beskrivning av projektet: Aug 2017 startade vi ombyggnation av ventilationsanläggningar på Fregattvägen 9 och 15 på Lidingö. Projektet innefattade rivning av samtliga befintliga murade kanaler på takplan. Montering och driftsättning av nya ventilationsaggregat och kanaler. Höghöjdslyft med mobilkran och väderskydd. Arbetet utfördes enligt BF9K

Relaterade projekt

Lovisedalsskolan

Entreprenadform: Totalentreprenad # Tidsperiod: Nov 2017 – Sept 2018 # Beställare: Vallentuna kommun # Storlek: 4.700.000 #

Östermalmsgatan 87

Entreprenadform: Generalentreprenad # Tidsperiod: Jan 2018 - Mar 2018 # Beställare: Vasakronan # Kontraktsumma: 1.200.000

KV Dykaren

Entreprenadform: Stomkompleteringsentreprenad # Tidsperiod: Jan 2017 – Jun 2018 # Beställare: PQ Projektledning # Storlek: 21.150.000 #

Renovering Junibacken

Entreprenadform: Underentreprenör # Tidsperiod: Feb 2018 – Dec 2018 # Beställare: SBG byggen # Storlek: 1.200.000 #

Adelis

Entreprenadform: Utförandeentreprenad # Tidsperiod: Jun 2018 – Sep 2019 # Beställare: Vasakronan # Storlek: 2.100.000 #